Activiteitswaarschuwingen

U kunt waarschuwingen instellen voor elke activiteit om u te helpen specifieke doelen te bereiken, uw omgevingsbewustzijn te vergroten of naar uw bestemming te navigeren. Sommige waarschuwingen zijn alleen beschikbaar voor specifieke activiteiten. Er zijn drie typen waarschuwingen: Gebeurteniswaarschuwingen, bereikwaarschuwingen en terugkerende waarschuwingen.

Gebeurteniswaarschuwing

Een gebeurteniswaarschuwing geeft u één keer een melding. De gebeurtenis is een specifieke waarde. U kunt de watch bijvoorbeeld instellen om u te waarschuwen wanneer u een bepaald aantal calorieën verbrandt.

Bereikwaarschuwing

Een bereikwaarschuwing wordt telkens afgegeven wanneer de watch een waarde meet die boven of onder een opgegeven waardenbereik ligt. Zo kunt u bijvoorbeeld instellen dat de watch u waarschuwt als uw hartslag lager is dan 60 bpm (slagen per minuut) of hoger dan 210 bpm.

Terugkerende waarschuwing

Een terugkerende waarschuwing wordt afgegeven telkens wanneer de watch een opgegeven waarde of interval registreert. U kunt bijvoorbeeld instellen dat de watch u elke 30 minuten waarschuwt.

Waarschuwingsnaam

Waarschuwingstype

Beschrijving

Cadans

Bereik

U kunt minimale en maximale cadanswaarden instellen.

Calorieën

Gebeurtenis, terugkerend

U kunt het aantal calorieën instellen.

Aangepast

Gebeurtenis, terugkerend

U kunt een bestaand bericht selecteren of een aangepast bericht maken en een waarschuwingstype selecteren.

Afstand

Gebeurtenis, terugkerend

U kunt een afstandsinterval instellen.

Hoogte

Bereik

U kunt minimale en maximale hoogtewaarden instellen.

Hartslag

Bereik

U kunt minimale en maximale waarden voor de hartslag instellen of zonewijzigingen selecteren. Zie Hartslagzones en Berekeningen van hartslagzones.

Tempo

Bereik

U kunt minimale en maximale tempowaarden instellen.

Tempo

Terugkerend

U kunt een doeltempo voor zwemmen instellen.

Aan/uit

Bereik

U kunt het hoge of lage vermogensniveau instellen.

Gevarenzone

Gebeurtenis

U kunt een straal instellen vanaf een opgeslagen locatie.

Ren/Loop

Terugkerend

U kunt regelmatige looppauzes inlassen.

Snelheid

Bereik

U kunt minimale en maximale snelheidswaarden instellen.

Slagsnelheid

Bereik

U kunt een hoog of laag aantal slagen per minuut instellen.

Tijd

Gebeurtenis, terugkerend

U kunt een tijdsinterval instellen.

Tracktimer

Terugkerend

U kunt een baantijdsinterval in seconden instellen.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8