Een waarschuwing instellen

 1. Houd MENU ingedrukt.
 2. Selecteer Activiteiten en apps.
 3. Selecteer een activiteit.
  OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor alle activiteiten.
 4. Selecteer de activiteitinstellingen.
 5. Selecteer Waar​schu​wingen.
 6. Selecteer een optie:
  • Selecteer Voeg nieuw toe om een nieuwe waarschuwing toe te voegen voor de activiteit.

  • Selecteer de naam van de waarschuwing om een bestaande waarschuwing te wijzigen.

 7. Selecteer, indien gewenst, het type waarschuwing.
 8. Selecteer een zone, voer de minimum- en maximumwaarden in of voer een aangepaste waarde in voor de waarschuwing.
 9. Schakel indien nodig de waarschuwing in.

Bij gebeurteniswaarschuwingen en terugkerende waarschuwingen wordt er een bericht weergegeven telkens als de waarschuwingswaarde bereikt is. Bij bereikwaarschuwingen wordt er een bericht weergegeven telkens als u boven of onder het opgegeven bereik komt (minimum- en maximumwaarden).

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8