Zelfbeoordeling inschakelen

Wanneer u een activiteit opslaat, kunt u uw waargenomen inspanning evalueren en beoordelen hoe u zich voelde tijdens de activiteit. Uw zelfbeoordelingsgegevens kunnen worden bekeken in uw Garmin Golf™ account.

  1. Houd MENU ingedrukt.
  2. Selecteer Activiteiten en apps.
  3. Selecteer een activiteit.
  4. Selecteer de activiteitinstellingen.
  5. Selecteer Zelfbeoordeling.
  6. Selecteer een optie:
    • Als u de zelfbeoordeling alleen na workouts wilt voltooien, selecteert u Alleen workouts.

    • Als u de zelfbeoordeling na elke activiteit wilt voltooien, selecteert u Altijd.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8