Mapa

Hodinky mohou zobrazovat několik typů mapových dat Garmin® včetně topografických vrstevnic, bodů zájmu v okolí, map lyžařských středisek a golfových hřišť. Pomocí Správce map můžete stahovat další mapy nebo spravovat úložiště map.

Kompatibilitu map si můžete ověřit na stránkách garmin.com/maps, kde si také můžete zakoupit další mapová data.

Ukazatel směru představuje vaši polohu na mapě. Při navigaci k cílovému bodu je na mapě vyznačena trasa pomocí čáry.

GUID-E5C62F3F-DCE3-4197-8CA5-E419B2A55D12 v9
Březen 2024