Nastavení systému

Podržte tlačítko MENU a vyberte možnost Systém.

Jazyk

Slouží k nastavení jazyka, který se zobrazuje na hodinkách.

Čas

Slouží ke změně nastavení času (Nastavení času).

Displej

Upraví nastavení obrazovky (Změna nastavení obrazovky).

Dotyk

Umožňuje aktivovat nebo deaktivovat ovládání pomocí dotykového displeje při běžném používání, aktivitách nebo spánku.

Satelity

Nastaví výchozí satelitní systém pro použití při aktivitách. V případě potřeby můžete upravit nastavení satelitního systému pro každou aktivitu (Nastavení satelitů).

Zvuk a vibrace

Slouží k nastavení zvuků hodinek, jako jsou tóny tlačítek, alarmy a vibrace.

Režim spánku

Umožňuje nastavit hodiny spánku a předvolby režimu spánku (Úprava režimu spánku).

Nerušit

Umožňuje aktivovat režim Nerušit. Můžete upravit předvolby pro obrazovku, oznámení, upozornění, alarmy a gesta zápěstím.

Zkratky

Umožňuje přiřazovat zkratky tlačítkům (Přizpůsobení zkratek).

Automatický zámek

Umožňuje automaticky zamknout tlačítka a dotykový displej, aby nedošlo k ovlivnění hodinek náhodným stisknutím tlačítka nebo posunutím prstu po displeji. Pomocí možnosti Během aktivity můžete nastavit zamykání tlačítek a dotykového displeje během měřených aktivit. Pomocí možnosti Ne během aktivity si můžete nastavit zamykání tlačítek a dotykového displeje v době, kdy nezaznamenáváte měřenou aktivitu.

Formát

Slouží k nastavení obecných předvoleb zobrazení, jako například měrných jednotek, tempa a rychlosti zobrazované během aktivit, začátku týdne, formátu geografické polohy a data (Změna měrných jednotek).

Zhodnocení výkonu

Zapne funkci zhodnocení výkonu během aktivity (Zhodnocení výkonu).

Nahrávání dat

Umožňuje nastavit způsob, jakým hodinky zaznamenávají data aktivity. Možnost nahrávání Inteligentní (výchozí) umožňuje nahrávání delších aktivit. Možnost nahrávání Každou sekundu poskytuje detailnější záznamy aktivit, je ale možné, že nezaznamená celou aktivitu, pokud trvá delší dobu.

Režim USB

Při připojení hodinek k počítači nastaví režim přenosu MTP (media transfer protocol) nebo režim Garmin®.

Zálohovat/obnovit

Umožňuje aktivovat automatické zálohování dat a nastavení hodinek a okamžitě zálohovat data. Pomocí aplikace Garmin Connect™ můžete obnovit data z předchozí zálohy.

Vynulovat

Umožňuje vynulování uživatelských dat a nastavení (Obnovení výchozích hodnot všech nastavení).

Aktualizace softwaru

Umožňuje nainstalovat stažené aktualizace softwaru, zapnout automatické aktualizace nebo ručně zkontrolovat dostupné aktualizace (Aktualizace produktů). Výběrem možnosti Novinky zobrazíte seznam nových funkcí z poslední nainstalované aktualizace softwaru.

Informace

Zobrazuje informace o zařízení, softwaru, licenci a o předpisech.

GUID-E5C62F3F-DCE3-4197-8CA5-E419B2A55D12 v9
Březen 2024