Úvod

VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

VAROVÁNÍ

Před zahájením nebo úpravou každého cvičebního programu se vždy poraďte se svým lékařem.

GUID-E5C62F3F-DCE3-4197-8CA5-E419B2A55D12 v9
Březen 2024