Nastavení správce nabíjení

Přidržte tlačítko MENU a vyberte možnost Správce napájení.

Úspora baterie

Umožňuje upravit nastavení systému tak, aby byla v režimu hodinek co nejvíce prodloužena výdrž baterie (Nastavení funkce úspory baterie).

Režimy napájení

Umožňuje upravit nastavení systému, aktivit a GPS tak, aby byla během aktivity co nejvíce prodloužena výdrž baterie (Úprava režimů napájení).

Procento nabití baterie

Zobrazuje zbývající kapacitu baterie v procentech.

Odhady výdrže baterie

Zobrazuje zbývající kapacitu baterie jako odhadovaný počet hodin nebo dnů.

GUID-E5C62F3F-DCE3-4197-8CA5-E419B2A55D12 v9
Březen 2024