Produkty pro zdraví a wellness

Přidržte tlačítko MENU a vyberte možnost Zdraví a wellness.

Srdeční tep

Umožňuje upravit nastavení snímače srdečního tepu na zápěstí (Nastavení snímače srdečního tepu na zápěstí).

Režim pulzního oxymetru

Umožňuje nastavit režim pulzního oxymetru (Nastavení režimu pulzního oxymetru).

Denní shrnutí

Aktivuje denní souhrn Body Battery™, který se zobrazí několik hodin před obvyklou dobou usnutí. Denní souhrn nabízí přehled vlivu denního stresu a historie aktivit na vaši úroveň Body Battery (Body Battery).

Alarmy stresu

Upozorní vás, když vám stresová období vyčerpají úroveň Body Battery.

Alarmy odpočinku

Upozorní vás v případě, pokud jste měli chvíli odpočinku, která ovlivnila vaši úroveň Body Battery.

Výzva pohybu

Umožňuje aktivovat nebo deaktivovat funkci Výzva pohybu (Používání výzvy k pohybu).

Upozornění na cíl

Umožňuje zapnutí nebo vypnutí upozornění na cíl nebo jeho vypnutí pouze během aktivit. Upozornění na cíle jsou k dispozici u denního počtu kroků a vystoupaných pater a u počtu minut intenzivní aktivity za týden.

Move IQ

Umožňuje zapnutí a vypnutí událostí Move IQ®. Když váš pohyb odpovídá známému vzorci, funkce Move IQ automaticky detekuje událost a zobrazí ji na vaší časové ose. Události Move IQ zobrazují typ a dobu aktivity, nezobrazují se však ve vašem seznamu aktivit ani v příspěvcích. Pokud máte zájem o větší přesnost, můžete na svém zařízení zaznamenávat aktivitu s měřením času.

GUID-E5C62F3F-DCE3-4197-8CA5-E419B2A55D12 v9
Březen 2024