Nastavitve programov za dejavnosti

Te nastavitve omogočajo prilagajanje vsakega prednaloženega programa za dejavnosti vašim potrebam.‍ Prilagodite lahko na primer podatkovne strani in omogočite opozorila ter funkcije vadbe.‍ Vse nastavitve niso na voljo za vse vrste dejavnosti.

Držite tipko UP, nato pa izberite Nastavitve > Programi in izberite dejavnost.

Podatkovni zasloni

Omogoča vam, da prilagodite podatkovne zaslone za dejavnost (Prilagajanje podatkovnih zaslonov). Pri nekaterih dejavnostih lahko prikažete ali skrijete tudi podatkovni zaslon zemljevida.

Alarmi

Nastavi opozorila za vadbo ali navigacijo za dejavnost.

Metronom

Predvaja zvoke v stalnem ritmu. Tako lahko izboljšate svoje rezultate z vadbo pri hitrejši, počasnejši ali bolj enakomerni kadenci (Uporaba metronoma).

Auto Lap

Nastavi možnosti za funkcijo Auto Lap (Auto Lap).

Auto Pause

Nastavi napravo, da preneha snemati podatke, ko se ustavite ali pade hitrost pod določeno vrednost (Omogočanje funkcije Auto Pause).

Samodejni vzpon

Omogoča napravi, da samodejno zazna spremembe nadmorske višine z vgrajenim merilnikom višine.

Samodejni tek

Omogoča napravi, da samodejno zazna smučarske vožnje z vgrajenim merilnikom pospeška.

Hitrost v 3D

Izračuna vašo hitrost s spremembo nadmorske višine in vodoravnega premikanja po tleh (Hitrost in razdalja v 3D).

Razdalja v 3D

Izračuna prepotovano razdaljo s spremembo nadmorske višine in vodoravnega premikanja po tleh.

Tipka Lap

Omogoča vam, da med dejavnostjo beležite krog ali počitek.

Samod. pom.

Omogoča vam samodejno premikanje med vsemi zasloni s podatki o dejavnosti, ko deluje časovnik (Uporaba samodejnega pomikanja).

GPS

Nastavi način za anteno GPS (UltraTrac).

Velikost bazena

Nastavi dolžino bazena za plavanje v bazenu (Plavanje v bazenu).

Zazn. zaves.

Omogoči zaznavanje zamahov za plavanje v bazenu.

Varčevanje z energijo

Nastavi časovno omejitev dejavnosti za varčevanje z energijo (Nastavitve časovne omejitve za varčevanje z energijo).

Barva ozadja

Nastavi barvo ozadja vsake dejavnosti na črno ali belo.

Barva za poud.

Nastavi barvo za poudarjanje vsake dejavnosti, ki pomaga pri prepoznavanju, katera dejavnost je aktivna.

Stanje

Prikaže ali skrije dejavnost na seznamu programov.

Pomik navzgor

Spremeni položaj dejavnosti na seznamu programov.

Pomik navzdol

Spremeni položaj dejavnosti na seznamu programov.

Odstrani

Izbriše dejavnost.

OPOMBA: S tem dejavnost izbrišete s seznama programov in vse nastavitve dejavnosti, ki so jih vnesli uporabniki. Če želite odstranjeno dejavnost vrniti na seznam, lahko vse nastavitve naprave povrnete na tovarniške privzete vrednosti (Obnovitev vseh privzetih nastavitev).
Preimenuj

Nastavi ime dejavnosti.