Uporaba metronoma

Funkcija metronoma predvaja zvoke v stalnem ritmu. Tako lahko izboljšate svoje rezultate z vadbo pri hitrejši, počasnejši ali bolj enakomerni kadenci.

 1. Držite UP.
 2. Izberite Nastavitve > Programi.
 3. Izberite dejavnost.
  OPOMBA: Ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
 4. Izberite Metronom > Stanje > Vklopljeno.
 5. Izberite možnost:
  • Izberite Utripi na minuto, če želite vnesti vrednost glede na kadenco, ki jo želite vzdrževati.

  • Izberite Pogos. opoz., če želite prilagoditi pogostost udarcev.

  • Če želite prilagoditi zvok in vibriranje metronoma, izberite Zvoki.

 6. Če je treba, izberite Predogled, če želite metronom pred tekom poslušati.
 7. Če se želite vrniti na uro, držite DOWN.
 8. Začnite s tekom (Tek).

  Metronom se zažene samodejno.

 9. Če si želite ogledati zaslon z metronomom, med tekom izberite UP ali DOWN.
 10. Če je treba, držite UP, da spremenite nastavitve metronoma.