Uporaba samodejnega pomikanja

Funkcijo samodejnega pomikanja lahko uporabite za samodejno kroženje med vsemi zasloni dejavnosti, ko deluje časovnik.

  1. Držite tipko UP.
  2. Izberite Nastavitve > Programi.
  3. Izberite dejavnost.
    OPOMBA: Ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
  4. Izberite Samod. pom..
  5. Izberite hitrost prikaza.