Vklop in izklop tipke Lap

S tipko LAP lahko vklopite nastavitev Tipka Lap za beleženje kroga ali počitka med dejavnostjo. Nastavitev Tipka Lap lahko izklopite, da preprečite beleženje krogov zaradi nenamernega pritiskanja tipk med dejavnostjo.

  1. Držite tipko UP.
  2. Izberite Nastavitve > Programi.
  3. Izberite dejavnost.
  4. Izberite Tipka Lap.

    Stanje tipke Lap se spremeni v Vklopljeno ali Izklopljeno glede na trenutno nastavitev.