Omogočanje funkcije Auto Pause

S funkcijo Auto Pause lahko samodejno začasno zaustavite časovnik, ko se nehate premikati. Ta funkcija je koristna, če dejavnost vključuje semaforje ali druga mesta, kjer morate upočasniti ali se ustaviti.

OPOMBA: Kadar je časovnik izklopljen ali začasno ustavljen, se zgodovina ne beleži.
 1. Držite UP.
 2. Izberite Nastavitve > Programi.
 3. Izberite dejavnost.
  OPOMBA: Ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
 4. Izberite Auto Pause.
 5. Izberite možnost:
  • Če želite časovnik samodejno zaustaviti, ko se prenehate premikati, izberite Med postankom.

  • Če želite časovnik samodejno zaustaviti, ko vaš tempo ali hitrost pade pod določeno vrednost, izberite Po meri.