Omogočanje samodejnega vzpona

S funkcijo samodejnega vzpona lahko samodejno zaznate spremembe nadmorske višine. Uporabite jo lahko pri dejavnostih, kot so plezanje, pohodništvo, tek in kolesarjenje.

 1. Držite UP.
 2. Izberite Nastavitve > Programi.
 3. Izberite dejavnost.
  OPOMBA: Ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
 4. Izberite Samodejni vzpon > Stanje > Vklopljeno.
 5. Če želite ugotoviti, kateri podatkovni zaslon bo prikazan med tekom, izberite Zaslon za tek.
 6. Če želite ugotoviti, kateri podatkovni zaslon bo prikazan med plezanjem, izberite Zaslon za vzpon.
 7. Če je treba, izberite Preobrni barve, da preobrnete barve zaslona pri spreminjanju načinov.
 8. Če želite nastavite razmerje vzpona glede na čas, izberite Navpična hitrost.
 9. Če želite nastaviti, kako hitro naprava spreminja načine, izberite Preklop načina.