Obnovitev vseh privzetih nastavitev

OPOMBA: S tem boste izbrisali vse informacije, ki jih je vnesel uporabnik, in zgodovino dejavnosti.

Vse nastavitve naprave lahko ponastavite na tovarniške privzete vrednosti.

  1. Držite UP.
  2. Izberite Nastavitve > Sistem > Ponastavi privzete vred. > Da.