Instellingen van activiteiten-app

Met deze instellingen kunt u elke vooraf geïnstalleerde activiteiten-app naar wens aanpassen. U kunt bijvoorbeeld gegevenspagina's aanpassen en waarschuwingen en trainingsfuncties inschakelen. Niet alle instellingen zijn beschikbaar voor alle soorten activiteiten.

Houd UP ingedrukt, selecteer Instellingen > Apps en selecteer een activiteit.

Gegevensschermen

Hiermee kunt u gegevensschermen aanpassen voor de activiteit (Gegevensschermen aanpassen). U kunt voor sommige activiteiten ook een kaartgegevensscherm weergeven of verbergen.

Alarmen

Hiermee kunt u de trainings- of navigatiewaarschuwingen voor de activiteit instellen.

Metronoom

De metronoomfunctie laat met een regelmatig ritme tonen horen die u helpen uw prestaties te verbeteren door te trainen in een snellere, tragere of meer consistente cadans (De metronoom gebruiken).

Auto Lap

Hiermee kunt u de opties voor de Auto Lap functie instellen (Auto Lap).

Auto Pause

Hiermee kan het toestel zo worden ingesteld dat de gegevensopslag wordt gestopt zodra u stopt met bewegen of wanneer u onder een bepaalde snelheid komt ( Auto Pause inschakelen).

Autom. klimmen

Hiermee kan het toestel hoogteverschillen automatisch detecteren met de ingebouwde hoogtemeter.

Auto afdaling

Hiermee kan het toestel ski-afdalingen automatisch detecteren met de ingebouwde versnellingsmeter.

3D-snelheid

Berekent uw snelheid via zowel uw hoogtewijziging als uw horizontale verplaatsing over de grond (3D-snelheid en -afstand).

3D-afstand

Berekent de door u afgelegde afstand via zowel uw hoogtewijziging als uw horizontale verplaatsing over de grond.

Ronde-toets

Hiermee kunt u een ronde of rustpauze vastleggen tijdens de activiteit.

Auto Scroll

Hiermee kunt u alle schermen met activiteitgegevens doorlopen terwijl de timer loopt (Auto Scroll gebruiken).

GPS

Hiermee kan de modus voor de GPS-antenne worden ingesteld (UltraTrac).

Grootte van bad

Hiermee kan de baan worden ingesteld voor het zwemmen in een zwembad (Zwemmen in het zwembad).

Slagdetectie

Hiermee wordt de slagdetectie ingeschakeld voor het zwemmen in een zwembad.

Spaarstand

Hiermee stelt u de time-outinstelling voor de spaarstand in voor de activiteit (Time-outinstellingen voor de spaarstand).

Achtergrondkleur

Hiermee stelt u de achtergrondkleur van elke activiteit in op zwart of wit.

Accentkleur

Hiermee stelt u de accentkleur van elke activiteit in, waaraan u kunt zien welke activiteit actief is.

Status

Hiermee wordt de activiteit in de lijst met apps weergegeven of verborgen.

Omhoog

Hiermee wijzigt u de positie van de activiteit in de lijst met apps.

Omlaag

Hiermee wijzigt u de positie van de activiteit in de lijst met apps.

Verwijder

Verwijdert de activiteit.

OPMERKING: Hiermee wordt de activiteit uit de lijst met apps en alle door de gebruiker ingevoerde activiteitinstellingen verwijderd. U kunt de fabrieksinstellingen van het toestel herstellen om een verwijderde activiteit weer aan de lijst toe te voegen (Alle standaardinstellingen herstellen).
Wijzig naam

Hiermee stelt u de naam van de activiteit in.