De Lap-knop in- en uitschakelen

U kunt de Ronde-toets instelling inschakelen om een ronde of rustpauze tijdens een activiteit vast te leggen met LAP. U kunt de Ronde-toets instelling uitschakelen als u wilt voorkomen dat u een ronde vastlegt door per ongeluk op de Lap-knop te drukken tijdens een activiteit.

  1. Houd UP ingedrukt.
  2. Selecteer Instellingen > Apps.
  3. Selecteer een activiteit.
  4. Selecteer Ronde-toets.

    De Lap-knopstatus verandert in Aan of Uit op basis van de huidige instelling.