De metronoom gebruiken

De metronoomfunctie laat met een regelmatig ritme tonen horen die u helpen uw prestaties te verbeteren door te trainen in een snellere, tragere of meer consistente cadans.

 1. Houd UP ingedrukt.
 2. Selecteer Instellingen > Apps.
 3. Selecteer een activiteit.
  OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor alle activiteiten.
 4. Selecteer Metronoom > Status > Aan.
 5. Selecteer een optie:
  • Selecteer Slagen/minuut om een waarde in te voeren op basis van de cadans die u wilt aanhouden.

  • Selecteer Waarschuw.freq. om de frequentie van de tikken aan te passen.

  • Selecteer Geluiden om de toon en trillingen van de metronoom aan te passen.

 6. Selecteer zo nodig Bekijk om de metronoomtonen te beluisteren voordat u gaat hardlopen.
 7. Houd DOWN ingedrukt om terug te keren naar de klok.
 8. Ga hardlopen (Hardlopen).

  De metronoom wordt automatisch gestart.

 9. Selecteer UP of DOWN tijdens het hardlopen om het metronoomscherm weer te geven.
 10. Houd zo nodig UP ingedrukt om de metronoominstellingen te wijzigen.