Waarschuwingen

U kunt waarschuwingen instellen voor elke activiteit om u te helpen specifieke doelen te bereiken, uw omgevingsbewustzijn te vergroten of naar uw bestemming te navigeren. Sommige waarschuwingen zijn alleen beschikbaar voor specifieke activiteiten. Er zijn drie typen waarschuwingen: Gebeurteniswaarschuwingen, bereikwaarschuwingen en terugkerende waarschuwingen.

Gebeurteniswaarschuwing

Een gebeurteniswaarschuwing wordt eenmaal afgegeven. De gebeurtenis is een specifieke waarde. U kunt het toestel bijvoorbeeld instellen om u te waarschuwen wanneer u een bepaalde hoogte bereikt.

Bereikwaarschuwing

Een bereikwaarschuwing wordt telkens afgegeven wanneer het toestel een waarde meet die boven of onder een opgegeven waardenbereik ligt. Zo kunt u bijvoorbeeld instellen dat het toestel u waarschuwt als uw hartslag lager is dan 60 bpm (slagen per minuut) of hoger dan 210 bpm.

Terugkerende waarschuwing

Een terugkerende waarschuwing wordt afgegeven telkens wanneer het toestel een opgegeven waarde of interval registreert. U kunt bijvoorbeeld instellen dat het toestel u elke 30 minuten waarschuwt.

Waarschuwingsnaam

Waarschuwingstype

Beschrijving

Cadans

Bereik

U kunt minimale en maximale cadanswaarden instellen.

Calorieën

Gebeurtenis, terugkerend

U kunt het aantal calorieën instellen.

Aangepast

Terugkerend

U kunt een bestaand bericht selecteren of een aangepast bericht maken en een waarschuwingstype selecteren.

Afstand

Terugkerend

U kunt een afstandsinterval instellen.

Hoogte

Bereik

U kunt minimale en maximale hoogtewaarden instellen.

Hartslag

Bereik

U kunt minimale en maximale waarden voor de hartslag instellen of zonewijzigingen selecteren. Zie Hartslagzones en Berekeningen van hartslagzones.

Tempo

Bereik

U kunt minimale en maximale tempowaarden instellen.

Vermogen

Bereik

U kunt het hoge of lage vermogensniveau instellen.

Ren/Loop

Terugkerend

U kunt regelmatige looppauzes inlassen.

Snelheid

Bereik

U kunt minimale en maximale snelheidswaarden instellen.

Tijd

Gebeurtenis, terugkerend

U kunt een tijdsinterval instellen.