Automatisch klimmen inschakelen

U kunt de functie Automatisch klimmen gebruiken om automatisch hoogteverschillen te detecteren. U kunt deze functie gebruiken tijdens activiteiten zoals klimmen, hiken, hardlopen of fietsen.

 1. Houd UP ingedrukt.
 2. Selecteer Instellingen > Apps.
 3. Selecteer een activiteit.
  OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor alle activiteiten.
 4. Selecteer Autom. klimmen > Status > Aan.
 5. Selecteer Hardloopscherm om te zien welk gegevensscherm wordt weergegeven tijdens hardlopen.
 6. Selecteer Klimscherm om te zien welk gegevensscherm wordt weergegeven tijdens klimmen.
 7. Selecteer zo nodig Keer kleuren om om de schermkleuren om te keren bij wijziging van modus.
 8. Selecteer Vertic. snelheid om de stijgsnelheid over tijd in te stellen.
 9. Selecteer Modusschakelr. om in te stellen hoe snel het toestel van modus wisselt.