Auto Scroll gebruiken

Met deze functie voor automatisch bladeren doorloopt u automatisch alle schermen met activiteitgegevens terwijl de timer loopt.

  1. Houd UP ingedrukt.
  2. Selecteer Instellingen > Apps.
  3. Selecteer een activiteit.
    OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor alle activiteiten.
  4. Selecteer Auto Scroll.
  5. Selecteer een weergavesnelheid.