Gegevensschermen aanpassen

U kunt voor elke activiteit de lay-out en inhoud van gegevensschermen weergeven, verbergen of wijzigen.

 1. Houd UP ingedrukt.
 2. Selecteer Instellingen > Apps.
 3. Selecteer de activiteit om deze aan te passen.
 4. Selecteer Gegevensschermen.
 5. Selecteer een gegevensscherm dat u wilt aanpassen.
 6. Selecteer een optie:
  • Selecteer Status om het gegevensscherm in of uit te schakelen.

  • Selecteer Indeling om het aantal gegevensvelden in het gegevensscherm te wijzigen.

  • Selecteer een gegevensveld om het type gegevens in het veld te wijzigen.