Het app-overzicht openen

Het app-overzicht bevat de toepassingen die worden gebruikt om het toestel te bedienen, zoals Sporenbeheer, Via-puntbeheer en geocaching.

  1. Selecteer op een scherm Power.
  2. Selecteer Back om terug te keren naar het startscherm zonder een toepassing te starten (optioneel).
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-C293BF8A-157E-4E04-B49B-1348E15C7788 v5