Route-instellingen

De beschikbare route-instellingen zijn afhankelijk van de geselecteerde activiteit.

Selecteer Stel in > Routebepaling.

Activiteit

Hiermee stelt u een activiteit in die wordt gebruikt voor transport tijdens de routebepaling. Het toestel berekent routes die zijn geoptimaliseerd voor het huidige type activiteit.

Berekeningswijze

Hiermee stelt u de methode in waarmee uw route wordt berekend.

Routeovergangen

Hiermee stelt u in hoe het toestel routes bepaalt van het ene punt op de route naar het volgende. Deze instelling is alleen beschikbaar voor sommige activiteiten. Afstand leidt u naar het volgende punt van de route als u zich binnen een opgegeven afstand van uw huidige punt bevindt.

Zet vast op weg

Zet het blauwe driehoekje, dat uw positie op de kaart aangeeft, vast op de dichtstbijzijnde weg. Dit is vooral nuttig tijdens autorijden of navigeren op wegen.

Route herberekenen

Hiermee stelt u de voorkeuren voor herberekening van de route in wanneer u van een actieve route weg navigeert.

Te vermijden instellen

Hiermee stelt u het type weg, terrein en transportmethode in dat u wilt vermijden tijdens het navigeren.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-C293BF8A-157E-4E04-B49B-1348E15C7788 v5