Scherminstellingen

Selecteer Stel in > Scherm.

Time-out van scherm

Hiermee kunt u de tijdsduur instellen voordat de schermverlichting wordt uitgeschakeld.

Schermafbeelding

Hiermee kunt u de afbeelding op het scherm van het toestel opslaan.

Batterijbesparing

De gebruiksduur van de batterij wordt verlengd door het scherm uit te schakelen wanneer de time-out van de schermverlichting is verstreken (De modus Batterijbesparing inschakelen).

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-C293BF8A-157E-4E04-B49B-1348E15C7788 v5