Systeminställningar

Håll ned UP och välj Inställningar > System.

Användarprofil

Gör att du kan öppna och anpassa din egen statistik (Ställa in din användarprofil).

Kortkommandon

Gör att du kan tilldela genvägar till enhetsknappar.

Språk

Ställer in språket som visas på enheten.

Klocka

Justerar tidsinställningarna (Tidsinställningar).

Bak.-belysning

Justerar inställningarna för bakgrundsbelysningen (Inställningar för bakgrundsbelysning).

Avisering

Ställer in enhetens ljud, t.ex. knappljud, varningar och vibrationer.

Enheter

Ställer in måttenheterna som används på enheten (Ändra måttenheterna).

GLONASS

Du kan använda GLONASS för ökad prestanda i krävande miljöer och snabbare positionsbestämning. Om du använder alternativen GPS och GLONASS minskar batteriets livslängd mer än om du bara använder alternativet GPS.

Positionsformat

Ställer in det geografiska positionsformatet och referensalternativ.

Format

Ställer in allmänna formatinställningar, t.ex. tempo och hastighet som visas under aktiviteter och början på veckan.

Dataregistrering

Ställer in hur enheten spelar in aktivitetsdata. Med inspelningsalternativet Smart (standard) kan du spela in aktiviteter under längre tid. Inspelningsalternativet Varje sekund ger mer detaljerade aktivitetsinspelningar, men spelar eventuellt inte in hela aktiviteter som håller på under längre perioder.

USB-läge

Ställer in enheten på användning av masslagringsläge eller Garmin läge när den är ansluten till en dator.

Återställ

Gör att du kan återställa användardata och inställningar (Återställa alla standardinställningar).

Programuppdatering

Gör att du kan installera programuppdateringar som hämtas med hjälp av Garmin Express.

Om

Visar enhets-, programvaru- och licensinformation.