Ställa in din användarprofil

Du kan uppdatera inställningarna för kön, födelseår, längd, vikt, pulszon och kraftzon. Enheten utnyttjar informationen för att beräkna korrekta träningsdata.

  1. Håll ned UP.
  2. Välj Min statistik > Användarprofil.
  3. Välj ett alternativ.