Ange dina kraftzoner

Värdena för zonerna är standardvärden och motsvarar kanske inte dina egna förmågor. Om du känner till ditt FTP-värde (Functional Threshold Power), kan du ange det och låta programvaran beräkna dina kraftzoner automatiskt. Du kan justera dina zoner manuellt på enheten eller med hjälp av ditt Garmin Connect konto.

  1. Håll ned UP.
  2. Välj Min statistik > Användarprofil > Kraftzoner > Baserat på.
  3. Välj ett alternativ:
    • Välj Watt för att se och redigera zonerna i watt.

    • Välj % FTP för att se och redigera pulszonerna som procent av ditt FTP-värde.

  4. Välj FTP och ange ditt FTP-värde.
  5. Välj en zon och ange ett värde för varje zon.
  6. Om det behövs väljer du Lägsta och anger ett minsta kraftvärde.