Ändra måttenheterna

Du kan anpassa måttenheter för avstånd, tempo och hastighet, höjd, vikt, längd och temperatur.

  1. Håll ned UP.
  2. Välj Inställningar > System > Enheter.
  3. Välj typ av måttenhet.
  4. Välj en måttenhet.