Inställningar för bakgrundsbelysning

Håll ned UP och välj Inställningar > System > Bak.-belysning.

Läge

Ställer in om bakgrundsbelysningen ska slås på manuellt eller automatiskt. Alternativet Auto gör det möjligt att separat ställa in bakgrundsbelysningen för knappar, varningsmeddelanden och gester.

Obs!: När du ställer in Handledsrörelse till kan du starta bakgrundsbelysningen genom att höja och vrida på armen för att titta på handleden.
Tidsgräns

Ställer in tiden innan bakgrundsbelysningen släcks.

Ljusstyrka

Anger bakgrundsbelysningens ljusstyrka.