Tidsinställningar

Håll ned UP och välj Inställningar > System > Klocka.

Tidsformat

Ställer in om enheten ska visa tiden i 12-timmars eller 24-timmars format.

Ställ in tid

Ställer in tidszonen för enheten. Alternativet Auto ställer in tidszonen automatiskt baserat på din GPS-position.

Klocka

Gör att du kan justera tiden om den är inställd på alternativet Manuellt.