Ustawienia systemowe

Przytrzymaj UP i wybierz kolejno Ustawienia > System.

Profil użytkownika

Otwiera osobiste statystyki oraz umożliwia ich dostosowanie (Ustawianie profilu użytkownika).

Skróty klawiszowe

Umożliwia przypisanie skrótów do przycisków urządzenia.

Język

Umożliwia ustawienie języka komunikatów wyświetlanego w urządzeniu.

Aktualny czas

Dostosowuje ustawienia czasu (Ustawienia czasu).

Podświetlenie

Dostosowuje ustawienia podświetlania (Ustawienia podświetlenia).

Dźwięki

Umożliwia ustawienie dźwięków urządzenia, takich jak dźwięki klawiszy i dźwięki alertów, oraz wibracje.

Jednostki

Umożliwia ustawienie jednostek miary używanych w urządzeniu (Zmiana jednostek miary).

GLONASS

Użycie opcji GLONASS zapewnia zwiększoną wydajność w wymagających warunkach i szybsze uzyskanie danych dotyczących pozycji. Użycie opcji GPS wraz z GLONASS może znacząco zredukować czas pracy baterii w porównaniu do korzystania z samego GPS.

Format pozycji

Umożliwia ustawienie formatu położenia geograficznego i opcje układu odniesienia.

Format

Umożliwia określenie ogólnych preferencji dotyczących formatu, np. dla tempa i prędkości wyświetlanych podczas aktywności, a także dla początku tygodnia.

Zapis danych

Umożliwia określenie sposobu zapisu danych dotyczących aktywności. Opcja Oszczędnie (domyślna) pozwala wydłużyć czas rejestrowania danych aktywności. Opcja Co sekundę zapewnia bardziej szczegółowy zapis aktywności, jednak może nie zarejestrować całej aktywności, która jest wykonywana przez dłuższy okres czasu.

Tryb USB

Przełącza urządzenie w tryb pamięci masowej lub w tryb Garmin w przypadku podłączenia do komputera.

Przywróć domyślne

Umożliwia zresetowanie danych użytkownika i ustawień (Przywracanie wszystkich domyślnych ustawień).

Aktualizacja oprogramowania

Pozwala na instalowanie aktualizacji oprogramowania za pomocą aplikacji Garmin Express.

O systemie

Wyświetlenie informacji o urządzeniu, oprogramowaniu i licencji.