Zmiana jednostek miary

Można dostosować jednostki miary dystansu, tempa i prędkości, wysokości, wagi i temperatury.

  1. Przytrzymaj UP.
  2. Wybierz kolejno Ustawienia > System > Jednostki.
  3. Wybierz wielkość fizyczną.
  4. Wybierz jednostkę miary.