Ustawienia czasu

Przytrzymaj UP i wybierz kolejno Ustawienia > System > Aktualny czas.

Format czasu

Ustawianie 12- lub 24-godzinnego formatu wyświetlania czasu.

Ustaw czas

Ustawianie strefy czasowej dla urządzenia. Opcja Auto automatycznie ustawia strefę czasową na podstawie pozycji GPS.

Aktualny czas

Umożliwia dostosowanie czasu, jeśli aktywnym ustawieniem jest Ręcznie.