Ustawienia podświetlenia

Przytrzymaj UP i wybierz kolejno Ustawienia > System > Podświetlenie.

Tryb

Pozwala na ustawienie automatycznego lub ręcznego włączania podświetlenia. Opcja Auto umożliwia oddzielne ustawianie podświetlenia dla przycisków, alertów i gestów.

UWAGA: Po ustawieniu Włączony dla opcji Gest, włączenie podświetlenia następuje po podniesieniu i przekręceniu nadgarstka, tak aby na niego spojrzeć.
Limit czasu

Umożliwia regulację czasu działania podświetlenia.

Jasność

Umożliwia ustawienie jasności podświetlenia.