Postavke aplikacija za aktivnosti

Ove postavke omogućuju prilagođavanje svake prethodno učitane aplikacije za aktivnosti prema vašim potrebama. Primjerice, možete prilagoditi stranice s podacima i omogućiti upozorenja i funkcije vježbanja. Neke postavke nisu dostupne za sve vrste aktivnosti.

Držite UP, odaberite Postavke > Aplikacije i odaberite aktivnost.

Zasloni s podacima

Omogućuje prilagođavanje zaslona s podacima za aktivnost (Prilagođavanje zaslona s podacima). Za neke aktivnosti možete i prikazati ili sakriti kartografske podatke.

Upozorenja

Postavlja upozorenja za trening ili navigaciju za aktivnost.

Metronom

Reproducira tonove ujednačenim ritmom kako bi vam pomogao da poboljšate svoju izvedbu tako što ćete trenirati uz bržu, sporiju ili ujednačeniju kadencu (Korištenje metronoma).

Auto Lap

Postavlja opcije za Auto Lap funkciju (Auto Lap).

Auto Pause

Postavlja uređaj na zaustavljanje snimanja podataka pri zaustavljanju ili pri usporavanju ispod zadane brzine (Omogućavanje značajke Auto Pause).

Automat.uspon

Uređaju omogućuje automatsko prepoznavanje promjene nadmorske visine pomoću ugrađenog visinomjera.

A.izr.d.t.sk.

Uređaju omogućuje automatsko prepoznavanje skijaških dionica pomoću ugrađenog mjerača brzine.

3D brzina

Izračunava brzinu pomoću promjene u nadmorskoj visini i vodoravnog kretanja tlom (3D brzina i udaljenost).

3D udaljenost

Izračunava udaljenost pomoću promjene u nadmorskoj visini i vodoravnog kretanja tlom.

Tipka Dionica

Omogućuje snimanje dionice ili odmora tijekom aktivnosti.

Autom. pomic.

Omogućuje automatsko kretanje kroz sve zaslone s podacima o aktivnostima dok je uključen mjerač vremena (Korištenje značajke automatskog pomicanja).

GPS

Postavlja način rada za GPS antenu (UltraTrac).

Veličina bazena

Postavlja duljinu bazena za plivanje u bazenu (Plivanje u bazenu).

Prep. zaves.

Omogućuje prepoznavanje zaveslaja za plivanje u bazenu.

Ušteda energije

Postavlja vrijeme uštede energije za aktivnost (Postavke vremena do aktiviranja načina uštede energije).

Boja pozadine

Omogućuje postavljanje crne ili bijele pozadine za svaku aktivnost.

Istaknuta boja

Postavlja istaknutu boju za svaku aktivnost kako biste jednostavnije odredili koja je aktivnost aktivna.

Status

Prikazuje ili skriva aktivnost u popisu aplikacija.

Pomakni dolje

Prilagođava položaj aktivnosti u popisu aplikacija.

Pomakni gore

Prilagođava položaj aktivnosti u popisu aplikacija.

Ukloni

Briše aktivnost.

NAPOMENA: Brisanje aktivnosti iz popisa aplikacija i svih korisničkih postavki za tu aktivnost. Sve postavke uređaja možete vratiti na tvornički zadane vrijednosti kako biste izbrisanu aktivnost vratili na popis (Vraćanje svih zadanih postavki).
Preimenuj

Postavlja naziv aktivnosti.