Korištenje značajke automatskog pomicanja

Značajku automatskog pomicanja možete koristiti za kruženje kroz sve zaslone s podacima o aktivnosti dok je uključen brojač vremena.

  1. Držite UP.
  2. Odaberite Postavke > Aplikacije.
  3. Odaberite aktivnost.
    NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna za sve aktivnosti.
  4. Odaberite Autom. pomic..
  5. Odaberite brzinu prikaza.