Dodavanje karte aktivnosti

Možete dodati kartu zaslonima s podacima za aktivnost.

 1. Držite UP.
 2. Odaberite Postavke > Aplikacije.
 3. Odaberite aktivnost za prilagođavanje.
 4. Odaberite Zasloni s podacima > Karta.
 5. Za uključivanje i isključivanje karte pritisnite Status.
 6. Odaberite Orijentacija.
 7. Odaberite opciju:
  • Odaberite Sjever gore ako želite da se na vrhu stranice prikazuje sjever.

  • Odaberite Trag gore ako želite da se na vrhu stranice prikazuje trenutačni smjer kretanja.

 8. Odaberite Lokacije korisn. kako bi se na karti prikazale ili sakrile spremljene lokacije.
 9. Odaberite Autom. zumir. za automatski odabir optimalne razine zumiranja karte.

  Kada je odabrana opcija Isključi, morate ručno zumirati kartu.