Upozorenja

Za svaku aktivnost možete postaviti upozorenja koja vam mogu pomoći u vježbanju prema određenim ciljevima, u poboljšanju informiranosti u okolini i navigaciji prema odredištu. Neka su upozorenja dostupna samo za određene aktivnosti. Tri su vrste upozorenja: upozorenja na događaj, upozorenja o vrijednostima izvan raspona i ponavljajuća upozorenja.

Upozorenje na događaj

Upozorenje na događaj upozorava vas jedanput. Događaj je određena vrijednost. Primjerice, uređaj možete postaviti tako da vas upozorava kada dostignete određenu nadmorsku visinu.

Upozorenje o vrijednostima izvan raspona

Upozorenje o vrijednostima izvan raspona obavještava vas svaki put kada je uređaj iznad ili ispod određenog raspona vrijednosti. Primjerice, uređaj možete postaviti tako da vas upozorava kada vam je puls ispod 60 otkucaja u minuti (otk./min) i iznad 210 otk./min.

Ponavljajuće upozorenje

Ponavljajući alarm vas obavještava svaki put kad uređaj zabilježi određenu vrijednost ili interval. Primjerice, možete postaviti uređaj tako da vas upozorava svakih 30 minuta.

Naziv upozorenja

Vrsta upozorenja

Opis

Kadenca

Raspon

Možete postaviti minimalnu i maksimalnu vrijednost takta.

Kalorije

Događaj, ponavljajuće

Možete postaviti broj kalorija.

Prilagođeno

Ponavljajuće

Možete odabrati postojeću poruku ili stvoriti prilagođenu te odabrati vrstu upozorenja.

Udaljenost

Ponavljajuće

Možete postaviti interval udaljenosti.

Nadmorska visina

Raspon

Možete postaviti minimalnu i maksimalnu vrijednost nadmorske visine.

Puls

Raspon

Možete postaviti minimalnu i maksimalnu vrijednost pulsa ili odabrati promjene zona. Pogledajte odjeljke O zonama pulsa i Izračuni zona pulsa.

Tempo

Raspon

Možete postaviti minimalnu i maksimalnu vrijednost tempa.

Snaga

Raspon

Možete postaviti visoku ili nisku razinu snage.

Trcanje/hodanje

Ponavljajuće

Možete postaviti redovite odmore hodanjem u pravilnim intervalima.

Brzina

Raspon

Možete postaviti minimalnu i maksimalnu vrijednost brzine.

Vrijeme

Događaj, ponavljajuće

Možete postaviti vremenski interval.