Korištenje metronoma

Funkcija metronoma reproducira tonove ujednačenim ritmom kako bi vam pomogla da poboljšate svoju izvedbu tako što ćete trenirati uz bržu, sporiju ili ujednačeniju kadencu.

 1. Držite UP.
 2. Odaberite Postavke > Aplikacije.
 3. Odaberite aktivnost.
  NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
 4. Odaberite Metronom > Status > Uključeno.
 5. Odaberite opciju:
  • Odaberite Udarci u minuti za unos vrijednosti na temelju željene kadence.

  • Odaberite Učes. upoz. kako biste prilagodili učestalost udaraca.

  • Odaberite Zvukovi kako biste prilagodili ton i vibriranje metronoma.

 6. Po potrebi odaberite Pregled kako biste prije trčanja poslušali funkciju metronoma.
 7. Za povratak na sat držite DOWN.
 8. Krenite na trčanje (Trčanje).

  Metronom se automatski uključuje.

 9. Za vrijeme trčanja odaberite UP ili DOWN za pregledavanje zaslona metronoma.
 10. Po potrebi držite UP za promjenu postavki metronoma.