Postavke sustava

Držite UP i odaberite Postavke > Sustav.

Korisnički profil

Omogućava vam pristup i prilagođavanje osobne statistike (Postavljanje korisničkog profila).

Tipke prečaca

Omogućuje vam dodjeljivanje prečaca tipkama uređaja.

Jezik

Postavljanje jezika prikaza uređaja.

Doba dana

Prilagođavanje postavki vremena (Postavke vremena).

Pozad. osvjetljenje

Prilagođavanje postavki pozadinskog osvjetljenja (Postavke pozadinskog osvjetljenja).

Zvukovi

Postavljanje zvukova uređaja, poput tonova tipki, upozorenja i vibracija.

Jedinice

Postavljanje mjernih jedinica uređaja (Mijenjanje mjernih jedinica).

GLONASS

Korištenje GLONASS sustava omogućuje bolji rad u zahtjevnoj okolini i brže pronalaženje položaja. Korištenje GPS i GLONASS sustava prije će potrošiti bateriju nego kada koristite samo GPS.

Format položaja

Postavlja format geografskog položaja i opcije datuma.

Format

Postavljanje općenitih preferenci formata, poput tempa i brzine koji se prikazuju za vrijeme trajanja aktivnosti i prvog dana u tjednu.

Snimanje podat.

Postavljanje načina na koji uređaj bilježi podatke o aktivnosti. Opcija snimanja Pametni (zadana) omogućuje dulje snimanje aktivnosti. Opcija snimanja Svake sekunde detaljnije bilježi podatke o aktivnostima, ali potpuno bilježenje dugotrajnih aktivnosti neće biti moguće.

USB rad

Postavljanje načina na koji uređaj koristi način rada za masovnu pohranu ili Garmin način rada kada je povezan s računalom.

Vraćanje zadanih postavki

Omogućuje ponovno postavljanje podataka i postavki (Vraćanje svih zadanih postavki).

Nadogradnja softvera

Omogućuje vam instaliranje nadogradnji softvera koje ste preuzeli korištenjem softvera Garmin Express.

Opis

Prikazuje informacije o uređaju, softveru i licenci.