Mijenjanje mjernih jedinica

Možete prilagoditi mjerne jedinice za udaljenost, tempo i brzinu, te nadmorsku visinu, težinu, visinu i temperaturu.

  1. Držite UP.
  2. Odaberite Postavke > Sustav > Jedinice.
  3. Odaberite vrstu mjerenja.
  4. Odaberite mjernu jedinicu.