Postavljanje korisničkog profila

Možete ažurirati postavke spola, godine rođenja, visine, težine, zone pulsa i zone snage. Uređaj te informacije koristi za izračunavanje preciznih podataka o vježbanju.

  1. Držite UP.
  2. Odaberite Moja statistika > Korisnički profil.
  3. Odaberite opciju.