Postavljanje zona snage

Vrijednosti zona zadane su vrijednosti koje se ne moraju podudarati s vašim mogućnostima. Ako znate svoj funkcionalni prag snage (FTP), unesite ga i omogućite softveru automatski izračun vaših zona snage. Zone možete podesiti ručno na uređaju ili pomoću Garmin Connect računa.

  1. Držite UP.
  2. Odaberite Moja statistika > Korisnički profil > Zone snage > Na temelju.
  3. Odaberite opciju:
    • Odaberite Vati kako biste pregledali i uredili zone u vatima.

    • Odaberite % FTP kako biste pregledali i uredili zone kao postotak funkcionalnog praga snage.

  4. Odaberite FTP i unesite vrijednost za svoj FTP.
  5. Odaberite zonu i unesite vrijednost za svaku zonu.
  6. Po potrebi odaberite Minimum i unesite minimalnu vrijednost snage.