Postavke vremena

Držite UP i odaberite Postavke > Sustav > Doba dana.

Format vremena

Postavljanje uređaja tako da prikazuje vrijeme u 12-satnom ili 24-satnom formatu.

Postavi vrijeme

Postavljanje vremenske zone za uređaj. Opcija Automatski automatski postavlja vremensku zonu na temelju vašeg GPS položaja.

Doba dana

Omogućuje vam postavljanje vremena ako je odabrana opcija Ručno.