Postavke pozadinskog osvjetljenja

Držite UP i odaberite Postavke > Sustav > Pozad. osvjetljenje.

Način rada

Postavljanje pozadinskog osvjetljenja na ručno ili automatsko uključivanje. Opcija Automatski omogućuje odvojeno postavljanje pozadinskog osvjetljenja za tipke, upozorenja i kretnje.

NAPOMENA: Ako opciju Kretnja postavite na Uključeno, pozadinsko osvjetljenje uključit će se kada podignete ruku i okrenete je kako biste pogledali na zapešće.
Pauza prije poč.

Prilagođavanje trajanja prije isključivanja pozadinskog osvjetljenja.

Svjetlina

Postavlja razinu svjetline pozadinskog osvjetljenja.