Indstillinger aktivitets-apps

Disse indstillinger giver dig mulighed for at tilpasse hver enkelt forudinstallerede aktivitets-app ud fra dine behov.‍ Du kan f.eks. tilpasse datasiderne og aktivere advarsler og træningsfunktioner.‍ Ikke alle indstillinger er tilgængelige for alle aktivitetstyper.

Hold UP nede, vælg Indstillinger > Apps, og vælg en aktivitet.

Skærmbilleder

Giver dig mulighed for at tilpasse dataskærmbilleder for aktiviteten (Tilpasning af skærmbilleder). Du kan også vise eller skjule et kortdataskærmbillede for nogle aktiviteter.

Alarmer

Indstiller trænings- eller navigationsadvarsler for aktiviteten.

Metronom

Afspiller toner i en fast rytme, så du kan forbedre din præstation ved at træne i en hurtigere, langsommere eller mere ensartet kadence (Brug af metronomen).

Auto Lap

Indstiller funktionerne for Auto Lap funktionen (Auto Lap).

Auto Pause

Indstiller enheden til at stoppe med at registrere data, når du stopper med at bevæge dig, eller når du bevæger dig under en bestemt hastighed (Aktivere Auto Pause).

Auto klatring

Gør enheden i stand til at registrere højdeændringer automatisk ved hjælp af den indbyggede højdemåler.

Automatisk løb

Gør enheden i stand til at registrere skiløb automatisk ved hjælp af det indbyggede accelerometer.

3D Hastighed

Beregner din hastighed ved hjælp af din højdeændring og din horisontale bevægelse over jorden (3D hastighed og distance).

3D Distance

Beregner den tilbagelagte distance ved hjælp af din højdeændring og din horisontale bevægelse over jorden.

Lap-tast

Giver dig mulighed for at registrere en omgang eller en hvilepause under aktiviteten.

Auto rullefunk

Giver dig mulighed for automatisk at bladre gennem skærmbillederne med aktivitetsdata, mens timeren kører (Brug af automatisk rullefunktion).

GPS

Indstiller tilstanden for GPS-antennen (UltraTrac).

Poolstørrelse

Indstiller poolens længde ved svømning i pool (Svøm en tur i poolen).

Tagregistrer.

Aktiverer registrering af svømmetag for svømning i pool.

Strømbesparelse

Indstiller timeoutindstillingen for strømbesparelse for aktiviteten (Indstillinger for strømsparetimeout).

Baggrundsfarve

Indstiller baggrundsfarven for den enkelte aktivitet til sort eller hvid.

Farvetone

Indstiller farvetonen for den enkelte aktivitet for at medvirke til at identificere, hvilken aktivitet der er aktiv.

Status

Viser eller skjuler aktiviteten på listen over apps.

Flyt op

Tilpasser aktivitetens position i listen over apps.

Flyt ned

Tilpasser aktivitetens position i listen over apps.

Fjern

Sletter aktiviteten.

BEMÆRK: Sletter aktiviteten i listen over apps og alle aktivitetsindstillinger, der er indtastet af brugeren. Du kan gendanne alle enhedens indstillinger til fabriksstandardværdierne for at tilføje en slettet aktivitet tilbage på listen (Gendannelse af alle standardindstillinger).
Omdøb

Angiver aktivitetens navn.