Aktivering og deaktivering af Lap-tasten

Du kan aktivere Lap-tast for at registrere en omgang eller en hvilepause under en aktivitet ved hjælp af LAP. Du kan deaktivere Lap-tast for at undgå at registrere omgange på grund af utilsigtede tastetryk under en aktivitet.

  1. Hold UP nede.
  2. Vælg Indstillinger > Apps.
  3. Vælg en aktivitet.
  4. Vælg Lap-tast.

    Lap-tastens status ændres til Til eller Fra baseret på den aktuelle indstilling.