Sådan føjes et kort til en aktivitet

Du kan føje kortet til dataskærmbillederne for en aktivitet.

 1. Hold UP nede.
 2. Vælg Indstillinger > Apps.
 3. Vælg den aktivitet, du vil tilpasse.
 4. Vælg Skærmbilleder > Kort.
 5. Vælg Status for at aktivere/deaktivere kortet.
 6. Vælg Orientering.
 7. Vælg en funktion:
  • Vælg Nord op for at vise nord øverst på siden.

  • Vælg Spor op viser din aktuelle rejseretning på den øverste del af siden.

 8. Vælg Brugerpositioner for at vise og skjule gemte positioner på kortet.
 9. Vælg Auto Zoom for automatisk at vælge det optimale zoomniveau for kortet.

  Når Fra er valgt, skal du zoome ind eller ud manuelt.