Gendannelse af alle standardindstillinger

BEMÆRK: Dette sletter alle brugerindtastede oplysninger og historik.

Du kan gendanne alle enhedens indstillinger til fabriksværdierne.

  1. Hold UP nede.
  2. Vælg Indstillinger > System > Gendan stnd.indstil. > Ja.